ABAC vadovų rengimas

ABAC vadovų rengimas Informacija ruošiama... Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

AML vadovų rengimas

AML vadovų rengimas Informacija ruošiama... Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Atitikties ir antikorupcijos ekspertų ir vadovų rengimas ir pakeisti jos pavadinimą į – Atitikties vadovų rengimas

Atitikties ir antikorupcijos ekspertų ir vadovų rengimas ir pakeisti jos pavadinimą į – Atitikties vadovų rengimas Informacija ruošiama... Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Informacijos sauga ir kibernetinis saugumas

Informacijos sauga ir kibernetinis saugumas Informacija yra didžiausias bet kokios organizacijos turtas. Todėl organizacija turi pasirūpinti darbuotojams suteikti būtinas žinias kaip tinkamai valdyti informaciją ir užtikrinti jos saugumą tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Kibernetiniai incidentai dažniausiai kyla vartotojui turint nepakankamai žinių ir esant žemam sąmoningumo lygiui, kai tiesiog nėra laikomasi net paprasčiausių kertinių kibernetinio […]

Informacinių technologijų valdymas

Informacinių technologijų valdymas Mūsų ekspertai suteiks Jums būtinas pradines žinias apie informacinių technologijų valdymą bei gilesnes žinias, paremtas standarto ISO 20000-1 reikalavimais, ITIL, COBIT ir kitomis pasaulinėmis metodikomis, kaip efektyviai valdyti informacines technologijas ir tam skiriamus finansinius ir kitus resursus. Mokymų turinys: Informacinių technologijų veiklos strateginis ir situacijų valdymas; Informacinių technologijų veiklos planavimas, sprendimų priėmimo modeliai; Informacinių technologijų […]

Įvadiniai ir bendrieji mokymai korupcijos prevencijos srityje

Įvadiniai ir bendrieji mokymai korupcijos prevencijos srityje Naujai priimti darbuotojai turi įgyti pirminių žinių apie korupciją ir jos prevenciją, kad galėtų tinkamai adaptuotis prie organizacijos kultūros ir jos keliamų skaidrumo standartų. Mokymų tikslas - padėti darbuotojams suprasti korupcijos sąvoką, jos kilmę, rūšis, pasekmes, svarbiausias prevencines korupcijos priemones, įstatymus numatančius teisinę atsakomybę už korupcines veiklas. Mokymų […]

Įvadiniai ir bendrieji mokymai profesinės etikos ir interesų konfliktų valdymo srityje

Įvadiniai ir bendrieji mokymai profesinės etikos ir interesų konfliktų valdymo srityje Naujai priimti darbuotojai turi įgyti pirminių žinių apie profesinę etiką ir interesų konfliktų valdymą, kad galėtų tinkamai adaptuotis prie organizacijos kultūros ir keliamų etikos standartų bei žinotų, kaip tinkamai pasielgti etiškai ir esant interesų konflikto situacijai. Mokymų tikslas - padėti darbuotojams suprasti, koks yra […]

LUCY kibernetinių saugumo valdymo ir mokymų platforma

LUCY kibernetinių saugumo valdymo ir mokymų platforma LUCY – tai išmani kibernetinės saugos platforma, kuri ne tik vertina IT saugos rizikas, testuoja ir nustato Jūsų IT infrastruktūros pažeidžiamumą, bet ir realiu laiku edukuoja Jūsų darbuotojus (atakų simuliacijos, e-mokymai, nuolatinis testavimas ir rezultatų monitoringas) ir taip ugdo jų kibernetinį sąmoningumą. LUCY – programinė įranga leidžia pačioms […]

Mokymai Antikorupcinės vadybos sistemos pagal LST/ISO 37001:2017 palaikymo srityje

Mokymai Antikorupcinės vadybos sistemos pagal LST/ISO 37001:2017 palaikymo srityje Organizacijos vadovams ir darbuotojams suteiksime žinių apie organizacijoje įdiegtą Antikorupcinę vadybos sistemą, ją sudarančius procesus ir svarbiausias veiklas, jų atlikimo terminus ir atsakomybes. Mokymų tikslas – organizacijos vadovus ir darbuotojus supažindinti su antikorupcine vadybos sistema (AVS), jos struktūra ir AVS procesų įgyvendinimu įmonėje. Mokymų turinys: darbuotojų […]

Mokymai Informacijos saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 srityje

Mokymai Informacijos saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 srityje Apmokysime Jūsų organizacijos darbuotojus, kaip Informacijos saugumo valdymo sistemos (ISS) pagalba užtikrinti informacijos saugumą ir asmens duomenų apsaugą. Suteiksime žinių apie organizacijoje įdiegtą informacijos saugumo valdymo sistemą, ją sudarančius procesus ir svarbiausias veiklas, jų atlikimo terminus ir atsakomybes. Mokymų turinys Pagrindiniai ISS tikslais; Informacijos saugos […]

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas Pagal standarto ISO 31000:2018 reikalavimus, COSO ir kitas pasaulines metodikas apmokysime Jūsų atsakingus organizacijos darbuotojus, kaip tinkamai valdyti finansų, procesų žmogiškųjų išteklių, informacijos ir kitų veiklos sričių rizikų valdymą, kaip užtikrinti rizikų vertinimo, rizikų valdymo strategijų ir priemonių planų rengimą, kaip efektyvinti rizikų valdymo procesus. Mokymų turinys: Suteikti žinias apie rizikos (ų) valdymo procesą, tikslus […]

Saugumo incidentų valdymas

Saugumo incidentų valdymas Jūsų organizacijos atsakingus asmenis apmokysime kaip nuolatos stebėti, registruoti ir efektyviai valdyti saugumo incidentus bei tinkamai atlikti poincidentinius tyrimus, šalinti saugumo spragas ir jas sukeliančius veiksnius. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Specializuoti antikorupciniai mokymai viešųjų pirkimų, įdarbinimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityje

Specializuoti antikorupciniai mokymai viešųjų pirkimų, įdarbinimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityje Įvairiuose sektoriuose (sveikatos apsaugos ir įdarbinimo, ūkio priežiūros, ES lėšų skirstymo ar statybų ir kituose), veikiančių organizacijų darbuotojams suteiksime žinių ir suformuosime praktinius įgūdžius kaip atpažinti korupciją ir kaip tinkamai veikti jai pasireiškus darbinėse situacijose. Mokymų tikslas – padėti darbuotojams suprasti korupcijos sąvoką, jos […]

Specializuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo mokymai

Specializuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo mokymai Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnus ar vadovus apmokysime kaip praktiškai sukurti antikorupcinę programą, įgyvendinti teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymus ir korupcijos rizikos vertinimus bei kaip tinkamai valdyti darbuotojų interesus. Mokymų turinys: Korupcijos prevencijos poreikis ir prievolės viešojo sektoriaus organizacijose, galimybės ir […]

Verslo ir institucinis saugumas

Verslo ir institucinis saugumas Suteiksime žinių ir praktinių įgūdžių, kaip tinkamai užtikrinti verslo ir organizacijos, jos turto ir darbuotojų saugumą. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Verslo procesų kūrimas ir efektyvinimas

Verslo procesų kūrimas ir efektyvinimas Jūsų organizacijos procesų kūrimo ir valdymo ekspertus ir vadovus apmokysime, kaip tinkamai sukurti ir efektyviai valdyti organizacijos procesus, parengti ir aprašyti jų žemėlapius, nustatyti aiškias atsakomybių ribas bei kaip efektyvinti atskirų organizacijos procesų (gamybos, personalo, finansų, rizikų ir kitų) valdymą. Mokymų tikslas - padėti atsakingiems darbuotojams ar vadovams formuoti sisteminį […]

Žmogiškųjų išteklių rizikos valdymas

Žmogiškųjų išteklių rizikos valdymas Organizacijos variklis yra darbuotojai, kurie dažnai būna silpniausia organizacijos grandis. Mes suteiksime žinių, kaip tinkamai atsirinkti sąžiningus ir patikimus darbuotojus, kaip efektyviai valdyti jų privačius ir darbinius interesus ir kaip juos paversti sąmoningais saugumo užtikrinimo pagalbininkais. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS […]

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymas Jūsų organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertus ir vadovus apmokysime, kaip sukurti ir įgyvendinti personalo valdymo strategijas, tinkamai planuoti personalo poreikį, atrinkti ir įdarbinti kandidatus, užtikrinti darbuotojų adaptaciją ir kvalifikacijos kėlimą, sukurti tinkamą darbuotojų finansinį ir nefinansinę skatinimo sistemą bei įgyvendinti kitus personalo valdymo procesus. Mokymų turinys: Organizacijos žmogiškieji ištekliai, jų struktūra, sisteminio […]
Scroll to top