Verslo procesų kūrimas ir efektyvinimas

Jūsų organizacijos procesų kūrimo ir valdymo ekspertus ir vadovus apmokysime, kaip tinkamai sukurti ir efektyviai valdyti organizacijos procesus, parengti ir aprašyti jų žemėlapius, nustatyti aiškias atsakomybių ribas bei kaip efektyvinti atskirų organizacijos procesų (gamybos, personalo, finansų, rizikų ir kitų) valdymą.

Mokymų tikslas - padėti atsakingiems darbuotojams ar vadovams formuoti sisteminį požiūrį į verslo procesus, kurie yra tampriai susiję su organizacijos strategija, suplanuotų rezultatų pasiekimu. Procesų efektyvumas ir jų valdymo sėkmė įvertinama rodikliais ir siektinų reikšmių kontrolę bei sistemos tobulinimo mechanizmo nenutrūkstamu naudojimu.

Mokymų turinys:

  • Verslo procesų valdymo sėkmės pavyzdžiai ir kuo pagrįstas organizacijų efektyvi ir naši veikla;
  • Verslo procesų valdymas jo taikymo patirtys ir tendencijos;
  • Verslo procesų valdymo modeliai, metodai;
  • Verslo procesų sistemos valdymo standartai ir IT įrankiai;
  • Verslo procesų modeliavimas ir analizė.

Mokymų nauda:

Mokymu metu darbuotojai įgis žinias ir aiškiau supras, jog verslo procesų valdymas yra labai vertingas organizacijai ir veda teisiausiu keliu link efektyvaus ir našaus kiekvieno darbuotojo kasdieninio darbo rezultato. Svarbu užtikrinti faktais paremtų sprendimų priėmimą ir kritišką mąstymą bei darbuotojų įsitraukimą. Tam padeda tinkamai pasirinkti veiklos procesų valdymo modeliai, metodikos, IT įrankiai, standartai ir jų tarpusavio suderinamumas.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top