Informacijos sauga ir kibernetinis saugumas

Informacija yra didžiausias bet kokios organizacijos turtas. Todėl organizacija turi pasirūpinti darbuotojams suteikti būtinas žinias kaip tinkamai valdyti informaciją ir užtikrinti jos saugumą tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

Kibernetiniai incidentai dažniausiai kyla vartotojui turint nepakankamai žinių ir esant žemam sąmoningumo lygiui, kai tiesiog nėra laikomasi net paprasčiausių kertinių kibernetinio saugumo higienos reikalavimų.

Siekiant valdyti informacijos saugą organizacijoje nepakanka susitelkti ir apsiriboti techninėmis priemonėmis. Svarbu suvokti kertinius aspektus apimančius informacijos saugos vadybą, t.y. koks jos turinys, paskirtis, procesai ir informacijos ištekliai, su tuos susijusios rizikos ir pažeidžiamumo galimybės bei kritinių situacijų suvaldymas siekiant minimizuoti galimą žalą. Mokymų metu susipažįstam su informacijos saugos standarto ISO 27000 šeima ir galimybėmis bei aptariamos tarptautinių praktikų CISM ir CISA naudos.

Mokymų nauda:

Darbuotojai papildys žinias ir suformuos gebėjimus informacijos saugumo srityje, supras kokie yra galimi pavojai ir rizikos ir jų valdymo galimybės, kokie galimi sisteminiai informacijos saugos vadybos sprendimai, jų naudos ir įgyvendinimo galimybės. Tokiu būdu darbuotojai galės saugiau veikti internetinėje erdvėje, tuo pačiu sumažės kibernetinių incidentų tikimybė, kas leis organizacijai išvengti galimų veiklos sutrikimų ir nuostolių.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top