Žmogiškųjų išteklių valdymas

Jūsų organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertus ir vadovus apmokysime, kaip sukurti ir įgyvendinti personalo valdymo strategijas, tinkamai planuoti personalo poreikį, atrinkti ir įdarbinti kandidatus, užtikrinti darbuotojų adaptaciją ir kvalifikacijos kėlimą, sukurti tinkamą darbuotojų finansinį ir nefinansinę skatinimo sistemą bei įgyvendinti kitus personalo valdymo procesus.

Mokymų turinys:

  • Organizacijos žmogiškieji ištekliai, jų struktūra, sisteminio valdymo galimybės ir iššūkiai;
  • Organizacijos žmogiškųjų išteklių sisteminio valdymo tikslai ir jų suderinimas su organizacijos strategija;
  • Naujų darbuotojų paieška ir atranka, adaptacija;
  • Darbuotojų karjeros planavimas, finansinio ir nefinansinio motyvavimo priemonės, jų taikymo efektyvumo vertinimas ir tobulinimas;
  • Darbuotojų bendradarbiavimui ir tobulėjimui skirtos (tvarių teigiamų pokyčių) aplinkos sukūrimas ir valdymas;

Mokymų nauda:

Žmogiškieji ištekliai didžiausias ir vertingiausias organizacijos turtas. Mokymai supažindins tiek su strateginiais, tiek su taktiniais personalo valdymo aspektais ir suteiks žinių, įrodančių, kad efektyvi žmogiškųjų išteklių vadyba leidžia pritraukti organizacijai reikiamus darbuotojus, sutelkti juos ir nukreipti efektyviam tikslų siekimui ir įgyvendinimui.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top