Specializuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo mokymai

Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnus ar vadovus apmokysime kaip praktiškai sukurti antikorupcinę programą, įgyvendinti teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymus ir korupcijos rizikos vertinimus bei kaip tinkamai valdyti darbuotojų interesus.

Mokymų turinys:

  • Korupcijos prevencijos poreikis ir prievolės viešojo sektoriaus organizacijose, galimybės ir pokyčiai
  • Nacionalinės antikorupcinės programos turinys, svarba ir rengiamų programų ir planų sąsaja su instituciniais strateginiais planais
  • Kovos su korupcija kryptys ir jų efektyvumas, praktika, tendencijos, būtinos naujovės, svarbiausi teisiniai aspektai
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo svarba, tikslai, uždaviniai, teisinis reglamentavimas;
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klaidos ir patirtis, praktiniai aspektai;
  • Keliami metodiniai reikalavimai korupcijos prevencijos programai, priemonių planams, jų efektyvumo numatymas, dažniausios klaidos ir geriausias patirtis, įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmai;
  • teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas,
  • tinkamas darbuotojų interesų konfliktų valdymas, etikos normų laikymosi užtikrinimas, interesų deklaravimo praktika ir dažniausios klaidos.

Mokymų nauda:

Darbuotojai įgis žinias apie tinkamą pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių parengimą ir praktinį pritaikymą bei įgyvendinimą organizacijoje. Koncentruotai pateikta būtina žinoti teorija, fokusuojant pagrindinį dėmesį praktinio taikymo aspektams - tiek klaidoms, tiek ir gerajai patirčiai siekiant sukurti ir užtvirtinti tinkamus įgūdžius bei įpročius.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top