Rizikos valdymas

Pagal standarto ISO 31000:2018 reikalavimus, COSO ir kitas pasaulines metodikas apmokysime Jūsų atsakingus organizacijos darbuotojus, kaip tinkamai valdyti finansų, procesų žmogiškųjų išteklių, informacijos ir kitų veiklos sričių rizikų valdymą, kaip užtikrinti rizikų vertinimo, rizikų valdymo strategijų ir priemonių planų rengimą, kaip efektyvinti rizikų valdymo procesus.

Mokymų turinys:

  • Suteikti žinias apie rizikos (ų) valdymo procesą, tikslus ir galimus gauti rezultatus;
  • Kaip nustatyti ir įvertinti organizacijos veiklos sritis ir/ar procesus, kuriuose gali pasireikšti didesnė nei maža rizika;
  • Kaip surasti, atpažinti ir suregistruoti galimas rizikas ir grėsmes pasirinktose organizacijos veiklos sričių veikiančiose procesuose ir parengti rizikų registrą;
  • Kaip nustatyti ir įvertinti rizikos pasireiškimo tikimybę ir galimą žalą bei kitas rizikos pasireiškimo pasekmes, atsižvelgiant į esamų ir vykdomų veiksmų su saugumo rizika, kontrolės priemonių ir kitų priemonių veiksmingumą bei parengti rizikos pasireiškimo tikimybės ir žalos įvertinimo matricą.
  • Kaip nustatyti ar rizikos, atsižvelgiant į esamų ir vykdomų veiksmų su rizika, kontrolės ir kitų priemonių veiksmingumą, Organizacijai yra priimtinos, neviršijant Organizacijos norimos prisiimti rizikos ir jei ne, pasirinkti ir suplanuoti veiksmus (naujus ar papildomus) skirtus suvaldyti riziką,  kontrolės ir kitas priemones, t.y. rizikos valdymo priemonių ir jų įgyvendinimo planą.

Mokymų nauda:

Darbuotojai papildys žinias ir suformuos gebėjimus praktiniam rizikų valdymo principų įgyvendinimui pagal standarto ISO 31000:2018 reikalavimus bei  COSO ir kitas pasaulines metodikas.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top