AML rizikų vertinimai

AML rizikų vertinimai Informacija ruošiama... Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Apsaugos nuo komercinio šnipinėjimo konsultaciniai sprendimai

Apsaugos nuo komercinio šnipinėjimo konsultaciniai sprendimai Mūsų profesionalūs technikai įrengs konfidencialiems pokalbiams skirtas patalpas, sumontuos būtinas technines priemones apsaugančias nuo komercinio šnipinėjimo, „išvalys“ svarbias patalpas bei suteiks konsultacijas, kaip tinkamai apsisaugoti nuo komercinio šnipinėjimo . Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Atitikties pažymėjimų pagal ISO3100:2018 išdavimas

Atitikties pažymėjimų pagal ISO3100:2018 išdavimas Mūsų nepriklausomiems ekspertams atlikus Jūsų organizacijos esamos rizikų valdymo sistemos atitikties ISO3100:2018 standarto reikalavimams vertinimą, mes išduosime atitikties pažymėjimą, liudijantį, kad Jūsų rizikų valdymo sistema pilnai atitinka ISO3100:2018 standarto reikalavimus. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Fizinės ir techninės apsaugos auditai pagal ISO 27001 ir kitus saugumo standartus

Fizinės ir techninės apsaugos auditai pagal ISO 27001 ir kitus saugumo standartus Vertiname organizacijos fizinės ir techninės apsaugos užtikrinimo lygį, apsaugos organizavimo ir įgyvendinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pasaulinei geriausiai praktikai (LST ISO/IEC 27001:2013 ir kitai), rengiame rekomendacijas dėl fizinės ir techninės apsaugos lygio efektyvinimo ir apsaugos organizavimo optimizavimo. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos […]

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010 Atliekame fizinės saugos (asmenų, turto ir kitų vertybių) rizikos vertinimus pagal standarto ISO 31000:2018 ir ISO27010:2012 reikalavimus. Parengiame rizikų registrus ir rizikų valdymo priemonių planus. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Konsultavimas VIP asmenų apsaugos organizavimo klausimais

Konsultavimas VIP asmenų apsaugos organizavimo klausimais Padėsime parengti organizacijos akcininkų, vadovų, svečių ir kitų svarbių asmenų asmeninės apsaugos organizavimo strategiją bei tinkamai pasirengti tokių asmenų asmeninei apsaugos organizavimui. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Korupcijos | Kyšininkavimo | Sukčiavimo rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Korupcijos rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000 Organizacijoje korupcijos rizikos vertinimo ir valdymo procesas turi vykti nuolat ir nenutrūkstamai. Korupcijos rizikos vertinimo tikslas – sudaryti organizacijai sąlygas sukurti tvirtą savo antikorupcinės vadybos sistemos ar aplinkos pagrindą. Šio metodo taikymas yra universalus – tinka tiek visai organizacijai arba vienai ar kelioms pasirinktoms organizacijos vykdomoms […]

Korupcijos rizikos valdymo auditai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Korupcijos rizikos valdymo auditai pagal ISO 37001 ir ISO 31000 Mes įvertinsime Jūsų organizacijos esamos korupcijos rizikos valdymo sistemos pakankamumą pagal ISO31000 ir ISO37001 standartų reikalavimus, įdiegsime būtinus korupcijos rizikos valdymo procesus, patobulinsime jų efektyvumą, siekiant tinkamai valdyti organizacijos korupcijos rizikas.   Korupcijos rizikos valdymo auditų naudos Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos korupcijos rizikos valdymo […]

Pažink savo verslo partnerį (KYC) proceso sukūrimas ir palaikymas | Verslo partnerių stropus patikrinimas

Pažink savo verslo partnerį (KYC) proceso sukūrimas ir palaikymas | Verslo partnerių stropus patikrinimas Įmonėms vystant veiklą tiek Lietuvos, tiek pasaulio rinkose svarbu turėti ir vadovautis procesu, kuris leidžia geriau pažinti savo klientą ar partnerį bei sudaro realias galimybes įsitikinti jo patikimumu. Tai nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, kurio metu ne tik surenkama tam tikra svarbi […]

Personalo stropus patikrinimas pagal BRASS metodiką pervadinti į Pažink savo kandidatą (KYC) proceso sukūrimas ir palaikymas | Kandidatų tikrinimas pagal BRASS metodiką

Personalo stropus patikrinimas pagal BRASS metodiką pervadinti į Pažink savo kandidatą (KYC) proceso sukūrimas ir palaikymas | Kandidatų tikrinimas pagal BRASS metodiką Mūsų sertifikuoti ekspertai, panaudodami BRASS (angl. Behaviour Risk Assessment and Strengthening System) metodiką, atliks Jūsų darbuotojų ar kandidatų patikimumo, sąžiningumo ir kitų asmeninių ir dalykinių savybių vertinimą. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar […]

Rizikos valdymo sistemų pagal ISO3100:2018 diegimas ir efektyvinimas

Rizikos valdymo sistemų pagal ISO3100:2018 diegimas ir efektyvinimas Mūsų ekspertai yra pasirengę Jums įdiegti visos organizacijos ar atskirų jos veiklos sričių (finansų, operacijų, informacijos, HR ir kitų procesų) rizikų valdymo procesus pagal ISO31000:2018 reikalavimus, nustatyti aiškią funkcinę ir atsakomybių struktūrą, įdiegti kitus būtinus elementus, kad Jūs galėtumėte tinkamai valdyti rizikas, užtikrinti atitiktį ir laiku išvengti […]

Rizikų valdymo auditai pagal ISO 31000:2018

Rizikų valdymo auditai pagal ISO 31000:2018 Atliekame esamų rizikos valdymo procesų įvertinimą pagal ISO 31000:2018 standarto reikalavimus, organizacijos rizikų valdymo brandos įvertinimą,  nustatome rizikų valdymo procesų pakankamumą ir efektyvumą, teikiame rekomendacijas dėl rizikų valdymo proceso efektyvinimo. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Saugumo politikos bei saugumo tvarkų kūrimas ir efektyvinimas

Saugumo politikos bei saugumo tvarkų kūrimas ir efektyvinimas Siekiant tinkamai užtikrinti Jūsų organizacijos darbuotojų, turto ir informacijos saugumą, sukursime saugumo strategiją ir politiką, jos įgyvendinimo tvarkas ir procedūras, kurias įgyvendinus bus pasiektas norimas saugumo lygis. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Saugumo valdymo auditai pagal NATO saugumo standartus

Saugumo valdymo auditai pagal NATO saugumo standartus Saugumo rizikų kontekste pagal NATO saugumo standartų reikalavimus atliekame organizacijos saugumo valdymo brandos įvertinimą,  nustatome saugumo valdymo procesų pakankamumą ir efektyvumą, teikiame rekomendacijas dėl saugumo valdymo ir jų procesų efektyvinimo. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Saugumo valdymo sistemos pagal NATO saugumo standartus diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Saugumo valdymo sistemos pagal NATO saugumo standartus diegimas, palaikymas ir efektyvinimas Mūsų profesionalūs konsultantai padės Jums užtikrinti nepertraukiamą atitiktį NATO saugumo standartų reikalavimams, kad Jūsų organizacija taptų patikima NATO institucijų partnerė. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Techninių apsaugos priemonių diegimo techninė priežiūra

Techninių apsaugos priemonių diegimo techninė priežiūra Mūsų ekspertai padės Jums užtikrinti nepertraukiamą ir profesionalią diegiamų techninių apsaugos priemonių (vaizdo stebėjimo kontrolės, įeigos kontrolės, apsaugos sistemų ir pan.) diegimo techninę priežiūrą, atliks reikiamas ekspertizes, išreikalaus būtiną dokumentaciją ir padės priimti kokybiškai sumontuotas ir įrengtas technines priemones. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite […]

Techninių specifikacijų fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių įsigijimui rengimas ir pagalba pirkimų metu

Techninių specifikacijų fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių įsigijimui rengimas ir pagalba pirkimų metu Parengsime Jums planuojamų įsigyti fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių technines specifikacijas, vertinimo metodikas ir pirkimo sutartis. Taip padėsime Jums sutaupyti laiko ir išvengti netinkamų paslaugų ir prekių įsigijimo klaidų bei nenumatytų išlaidų. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar […]

Verslo partnerių stropus patikrinimams per The Red Flag Group tinklą

Verslo partnerių stropus patikrinimams per The Red Flag Group tinklą Rengiame, konsultuojame bei individualiai pritaikome Jūsų organizacijos poreikiams pažink savo klientą / verslo partnerį (KYC) procesą. Kartu su tarptautine kompanija The Red Flag group mes padėsime Jums patikrinti Jūsų pirkėjo, tiekėjo, gamintojo ar kito verslo partnerio organizacijos, jos savininkų, vadovų ir atstovų patikimumą, atlikdami jų […]
Scroll to top