Korupcijos rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Organizacijoje korupcijos rizikos vertinimo ir valdymo procesas turi vykti nuolat ir nenutrūkstamai. Korupcijos rizikos vertinimo tikslas – sudaryti organizacijai sąlygas sukurti tvirtą savo antikorupcinės vadybos sistemos ar aplinkos pagrindą.

Šio metodo taikymas yra universalus – tinka tiek visai organizacijai arba vienai ar kelioms pasirinktoms organizacijos vykdomoms veiklos sritims (pirkimai, viešieji pirkimai, pardavimai, gamyba ir t.t.).

Korupcijos rizikų vertinimų naudos

  • Laiku nustatytos korupcijos rizikos ir joms valdyti parinkti tinkamos priemonės;
  • Parengtas korupcijos rizikos registras;
  • Suformuota korupcijos rizikų matrica bei sukurtas individualus korupcijos rizikų valdymo priemonių planas.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


 

Scroll to top