Rizikos valdymo sistemų pagal ISO3100:2018 diegimas ir efektyvinimas

Mūsų ekspertai yra pasirengę Jums įdiegti visos organizacijos ar atskirų jos veiklos sričių (finansų, operacijų, informacijos, HR ir kitų procesų) rizikų valdymo procesus pagal ISO31000:2018 reikalavimus, nustatyti aiškią funkcinę ir atsakomybių struktūrą, įdiegti kitus būtinus elementus, kad Jūs galėtumėte tinkamai valdyti rizikas, užtikrinti atitiktį ir laiku išvengti nereikalingų finansinių ir kitų nuostolių.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top