Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Vadybos sistemų standartai padeda organizacijoms valdyti pasirinktas sritis sukūrus ir įdiegus tinkamas sistemas. Ar Jums reikalinga įsidiegti atitikties vadybos ar antikorupcinę vadybos sistemą, kokia apimtimi, kokios naudos bus pasiektos, koks planuotinas biudžetas bei galimos sistemos diegimo gairės? Visus atsakymus padės surasti mūsų sukurti ir atliekami atitikties vertinimai pagal LST/ISO37001:2017 ir ISO19600:2014.
Auditai padės įvertinti kokia dabartinė organizacijos antikorupcinės aplinkos ar taikomų antikorupcinės atitikties priemonių atotrūkis nuo ISO 37001 ar ISO 19600 reikalavimų. Leis planuoti galimo antikorupcinių priemonių efektyvinimo tempą ir reikiamus resursus, tiek finansinius, tiek žmogiškuosius. Taip pat pagal auditų apimtis bus galima įvertinti poreikį antikorupcinei vadybos sistemai ir galimos sistemos apimtis. Įvertinus gaires ir gautą galimo diegimo planą, organizacija galės pasirinkti ar diegtis sistemą savarankiškai ar tam pasitekti išorės ekspertus.

Atitikties vertinimų naudos:

  • Įvertinimas kaip efektyviai yra valdoma esama korupcijos rizikų situacija organizacijoje;
  • Apibrėžta antikorupcinės vadybos sistemos naudą organizacijos valdymui;
  • Nustatyta antikorupcinės vadybos sistemos galima apimtis;
  • Parengtos gairės ir galimas sistemos diegimo planas pagal rastų neatitikčių sąrašą;
  • Parengta ataskaita apie organizacijos, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksnių) esamą situaciją;
  • Pagal reikalingas atlikti veiklas ir jų galimas laiko apimtis ( gairės ir neatitiktys), suformuojamas finansinio išlaidų krepšelio ir laiko skirto diegimui planas.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top