Open post

Atitikties vadybos sistemų pagal ISO 19600:2014 diegimas ir palaikymas

Atitikties vadybos sistemų pagal ISO 19600:2014 diegimas ir palaikymas

Standarto ISO 19600:2014 esminiai principai – efektyvi valdysena, proporcingumas, skaidrumas ir tvarumas. Atitikties valdymo sistemos leidžia organizacijai siekti efektyvaus prisiimtų susitarimų laikymosi, užtikrinant išorinių ir vidinių organizacijos teisės aktų, taisyklių, tvarkų, procedūrų ar kitokių pačios organizacijos sukurtų ir vidiniais dokumentuotais sprendimais įteisintų praktikų privalomą atitikimą.

ISO 19600:2014 – tai tarptautinis ISO organizacijos sukurtas standartas, kuriuo pagrįsta atitikties vadybos sistema pasirinktai sričiai efektyviai valdyti organizacijoje.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Vadybos sistemų standartai padeda organizacijoms valdyti pasirinktas sritis sukūrus ir įdiegus tinkamas sistemas. Ar Jums reikalinga įsidiegti atitikties vadybos ar antikorupcinę vadybos sistemą, kokia apimtimi, kokios naudos bus pasiektos, koks planuotinas biudžetas bei galimos sistemos diegimo gairės? Visus atsakymus padės surasti mūsų sukurti ir atliekami atitikties vertinimai pagal LST/ISO37001:2017 ir ISO19600:2014.
Auditai padės įvertinti kokia dabartinė organizacijos antikorupcinės aplinkos ar taikomų antikorupcinės atitikties priemonių atotrūkis nuo ISO 37001 ar ISO 19600 reikalavimų. Leis planuoti galimo antikorupcinių priemonių efektyvinimo tempą ir reikiamus resursus, tiek finansinius, tiek žmogiškuosius. Taip pat pagal auditų apimtis bus galima įvertinti poreikį antikorupcinei vadybos sistemai ir galimos sistemos apimtis. Įvertinus gaires ir gautą galimo diegimo planą, organizacija galės pasirinkti ar diegtis sistemą savarankiškai ar tam pasitekti išorės ekspertus.

Atitikties vertinimų naudos:

 • Įvertinimas kaip efektyviai yra valdoma esama korupcijos rizikų situacija organizacijoje;
 • Apibrėžta antikorupcinės vadybos sistemos naudą organizacijos valdymui;
 • Nustatyta antikorupcinės vadybos sistemos galima apimtis;
 • Parengtos gairės ir galimas sistemos diegimo planas pagal rastų neatitikčių sąrašą;
 • Parengta ataskaita apie organizacijos, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksnių) esamą situaciją;
 • Pagal reikalingas atlikti veiklas ir jų galimas laiko apimtis ( gairės ir neatitiktys), suformuojamas finansinio išlaidų krepšelio ir laiko skirto diegimui planas.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010

Atliekame fizinės saugos (asmenų, turto ir kitų vertybių) rizikos vertinimus pagal standarto ISO 31000:2018 ir ISO27010:2012 reikalavimus. Parengiame rizikų registrus ir rizikų valdymo priemonių planus.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Specializuoti tarnybinės (profesinės) etikos mokymai dovanų, deklaravimo, interesų konfliktų valdymo, etikos normų taikymo ir kitos srityse

Specializuoti tarnybinės (profesinės) etikos ir interesų konfliktų valdymo mokymai

Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnus ar vadovus apmokysime ką būtina žinoti ir kaip praktiškai įgyvendinti esmines veiklas siekiant užtikrinti atitiktį tarnybinės (profesinės) srityse: etiškas elgesys, interesų konfliktai ir apribojimai,  dovanos ir vaišingumas.

Mokymų turinys:

 • tarnybinės etikos samprata ir turinys;
 • tarnybinės etikos pažeidimų pasireiškimo formos;
 • viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje;
 • lobistinės veiklos ir pranešėjų apsaugos įstatymų reikalavimus įgyvendinantys subjektai bei subjektas, kurių atžvilgiu taikomos šių įstatymų nuostatos;
 • dovanos samprata;
 • deklaravimo institutas;
 • nusišalinimo institutas;
 • atstovavimo apribojimai,
 • apribojimai pabaigus tarnybą/darbą.

Mokymų nauda:

Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnai ar vadovai įgis žinias kaip tinkamai organizacijoje užtikinti, jog darbuotojai gebėtų tinkamai deklaruoti ar atnaujinti deklaraciją, tinkamai nusišalinti esant reikalui. Tai pat žinos kaip  priimti dovanas ir jas įteikti, tinkamai atskirti pareigas ir atsakomybes,  kaip pakeisti darbą ir elgsena pabaigus tarnybą. Koncentruotai pateikta būtina žinoti teorija, fokusuojant pagrindinį dėmesį praktinio taikymo aspektams - tiek klaidoms, tiek ir gerajai patirčiai siekiant sukurti ir užtvirtinti tinkamus įgūdžius bei įpročius.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Informacija ruošiama

Open post

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Vadybos sistemų standartai padeda organizacijoms valdyti pasirinktas sritis sukūrus ir įdiegus tinkamas sistemas. Ar Jums reikalinga įsidiegti atitikties vadybos ar antikorupcinę vadybos sistemą, kokia apimtimi, kokios naudos bus pasiektos, koks planuotinas biudžetas bei galimos sistemos diegimo gairės? Visus atsakymus padės surasti mūsų sukurti ir atliekami atitikties vertinimai pagal LST/ISO37001:2017 ir ISO19600:2014.

Auditai padės įvertinti kokia dabartinė organizacijos antikorupcinės aplinkos ar taikomų antikorupcinės atitikties priemonių atotrūkis nuo ISO 37001 ar ISO 19600 reikalavimų. Leis planuoti galimo antikorupcinių priemonių efektyvinimo tempą ir reikiamus resursus, tiek finansinius, tiek žmogiškuosius. Taip pat pagal auditų apimtis bus galima įvertinti poreikį antikorupcinei vadybos sistemai ir galimos sistemos apimtis. Įvertinus gaires ir gautą galimo diegimo planą, organizacija galės pasirinkti ar diegtis sistemą savarankiškai ar tam pasitekti išorės ekspertus.

 

Atitikties vertinimų naudos

 • Parengta ataskaita apie organizacijos, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksnių) esamą situaciją;
 • Įvertinimas kaip efektyviai yra valdoma esama korupcijos rizikų situacija organizacijoje;
 • Apibrėžta antikorupcinės vadybos sistemos naudą organizacijos valdymui;
 • Nustatyta antikorupcinės vadybos sistemos galima apimtis;
 • Parengtos gairės ir galimas sistemos diegimo planas pagal rastų neatitikčių sąrašą;
 • Pagal reikalingas atlikti veiklas ir jų galimas laiko apimtis ( gairės ir neatitiktys), suformuojamas finansinio išlaidų krepšelio ir laiko skirto diegimui planas.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


 

Open post

Saugumo ekspertų ir vadovų rengimas

Saugumo ekspertų ir vadovų rengimas

Pagal „Train the trainers“ metodiką parengsime Jūsų organizacijos atsakingus saugumo ekspertus ir vadovus, gebėsiančius savarankiškai organizuoti, įgyvendinti ir  kontroliuoti organizacijos, turto ir darbuotojų saugumo užtikrinima, tinkamai valdyti su saugumu susijusias rizikas.

Open post

Atitikties ir antikorupcijos ekspertų ir vadovų rengimas

Atitikties ir antikorupcijos ekspertų ir vadovų rengimas

Pagal „Train the trainers“ metodiką parengsime Jūsų organizacijos atitikties ir antikorupcijos ekspertus ir vadovus, apmokysime kaip savarankiškai užtikrinti antikorupcinę veiklą ir tinkamai valdyti interesų konfliktus.

Scroll to top