Korupcijos prevencijos ir Antikorupcinės veiklos atitikties vertinimai LR teisės aktų reikalavimams

Organizacijos vykdančios ar norinčios vykdyti pokyčius ir tobulinti esamas korupcijos prevencijos priemones turi pradėti nuo dabartinės padėties ( „čia ir dabar“) objektyvaus įvertinimo pagal ISO37001 ir ISO19600 standartų reikalavimus.

Auditų apimtys leidžia prisitaikyti prie kliento poreikių. Šiuo metu siūlome du galimus audito tipus –mini studiją ir studiją. Atliekant auditus vertinamas organizacijos veiklos kontekstas, suinteresuotos šalys ir jų lūkesčiai, esamos antikorupcinės priemonės, jų sistemiškumas, esami procesai, tvarkos pareigybės, jų sisteminės sąsajos ir pakankamumas atsižvelgiant į standartų reikalavimus.
Mini studijos ir studijos tipo auditų naudos

  • Atskleis antikorupcinės vadybos sistemos naudą organizacijos valdymui ir poreikį (argumentai);
  • Įvertins antikorupcinės vadybos sistemos galimas apimtis;
  • Įvertins kaip efektyviai yra valdoma korupcijos rizikų esama situacija organizacijoje;
  • Bus suformuota ataskaita apie organizacijos, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksnių) esamą situaciją.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top