Open post

Atitikties vertinimai AML

Atitikties vertinimai AML

Koreguojama...


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties vertinimai pagal ISO 31000

Atitikties vertinimai pagal ISO 31000

Mes įvertinsime, ar organizacijoje įdiegta rizikų valdymo sistema pilnai atitinka ISO3100:2018 standarto reikalavimus, ar veikia ir yra efektyvus visi ją sudarantys procesai. Atitikties vertinimo metu mes išduosime atitikties pažymėjimą, kuris pagrįs nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl rizikų valdymo sistemos atitikties ISO3100:2018 standarto reikalavimams.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties vertinimai pagal NATO saugumo standartus

Atitikties vertinimai pagal NATO saugumo standartus

Mes įvertinsime, ar organizacijoje įdiegti saugumo standartai atitinka keliamus NATO reikalavimus ar veikia ir yra efektyvus visi saugumo sistemą sudarantys procesai. Atitikties vertinimo metu mes išduosime atitikties pažymėjimą.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Korupcijos prevencijos ir Antikorupcinės veiklos atitikties vertinimai LR teisės aktų reikalavimams

Korupcijos prevencijos ir Antikorupcinės veiklos atitikties vertinimai LR teisės aktų reikalavimams

Organizacijos vykdančios ar norinčios vykdyti pokyčius ir tobulinti esamas korupcijos prevencijos priemones turi pradėti nuo dabartinės padėties ( „čia ir dabar“) objektyvaus įvertinimo pagal ISO37001 ir ISO19600 standartų reikalavimus.

Auditų apimtys leidžia prisitaikyti prie kliento poreikių. Šiuo metu siūlome du galimus audito tipus –mini studiją ir studiją. Atliekant auditus vertinamas organizacijos veiklos kontekstas, suinteresuotos šalys ir jų lūkesčiai, esamos antikorupcinės priemonės, jų sistemiškumas, esami procesai, tvarkos pareigybės, jų sisteminės sąsajos ir pakankamumas atsižvelgiant į standartų reikalavimus.
Mini studijos ir studijos tipo auditų naudos

  • Atskleis antikorupcinės vadybos sistemos naudą organizacijos valdymui ir poreikį (argumentai);
  • Įvertins antikorupcinės vadybos sistemos galimas apimtis;
  • Įvertins kaip efektyviai yra valdoma korupcijos rizikų esama situacija organizacijoje;
  • Bus suformuota ataskaita apie organizacijos, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksnių) esamą situaciją.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Vadybos sistemų standartai padeda organizacijoms valdyti pasirinktas sritis sukūrus ir įdiegus tinkamas sistemas. Ar Jums reikalinga įsidiegti atitikties vadybos ar antikorupcinę vadybos sistemą, kokia apimtimi, kokios naudos bus pasiektos, koks planuotinas biudžetas bei galimos sistemos diegimo gairės? Visus atsakymus padės surasti mūsų sukurti ir atliekami atitikties vertinimai pagal LST/ISO37001:2017 ir ISO19600:2014.
Auditai padės įvertinti kokia dabartinė organizacijos antikorupcinės aplinkos ar taikomų antikorupcinės atitikties priemonių atotrūkis nuo ISO 37001 ar ISO 19600 reikalavimų. Leis planuoti galimo antikorupcinių priemonių efektyvinimo tempą ir reikiamus resursus, tiek finansinius, tiek žmogiškuosius. Taip pat pagal auditų apimtis bus galima įvertinti poreikį antikorupcinei vadybos sistemai ir galimos sistemos apimtis. Įvertinus gaires ir gautą galimo diegimo planą, organizacija galės pasirinkti ar diegtis sistemą savarankiškai ar tam pasitekti išorės ekspertus.

Atitikties vertinimų naudos:

  • Įvertinimas kaip efektyviai yra valdoma esama korupcijos rizikų situacija organizacijoje;
  • Apibrėžta antikorupcinės vadybos sistemos naudą organizacijos valdymui;
  • Nustatyta antikorupcinės vadybos sistemos galima apimtis;
  • Parengtos gairės ir galimas sistemos diegimo planas pagal rastų neatitikčių sąrašą;
  • Parengta ataskaita apie organizacijos, jos veiklos (veiklos procesų) ir jos aplinkos („korupcinės terpės“, vidaus ir išorės veiksnių) esamą situaciją;
  • Pagal reikalingas atlikti veiklas ir jų galimas laiko apimtis ( gairės ir neatitiktys), suformuojamas finansinio išlaidų krepšelio ir laiko skirto diegimui planas.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top