Specializuoti tarnybinės (profesinės) etikos ir interesų konfliktų valdymo mokymai

Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnus ar vadovus apmokysime ką būtina žinoti ir kaip praktiškai įgyvendinti esmines veiklas siekiant užtikrinti atitiktį tarnybinės (profesinės) srityse: etiškas elgesys, interesų konfliktai ir apribojimai,  dovanos ir vaišingumas.

Mokymų turinys:

  • tarnybinės etikos samprata ir turinys;
  • tarnybinės etikos pažeidimų pasireiškimo formos;
  • viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje;
  • lobistinės veiklos ir pranešėjų apsaugos įstatymų reikalavimus įgyvendinantys subjektai bei subjektas, kurių atžvilgiu taikomos šių įstatymų nuostatos;
  • dovanos samprata;
  • deklaravimo institutas;
  • nusišalinimo institutas;
  • atstovavimo apribojimai,
  • apribojimai pabaigus tarnybą/darbą.

Mokymų nauda:

Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnai ar vadovai įgis žinias kaip tinkamai organizacijoje užtikinti, jog darbuotojai gebėtų tinkamai deklaruoti ar atnaujinti deklaraciją, tinkamai nusišalinti esant reikalui. Tai pat žinos kaip  priimti dovanas ir jas įteikti, tinkamai atskirti pareigas ir atsakomybes,  kaip pakeisti darbą ir elgsena pabaigus tarnybą. Koncentruotai pateikta būtina žinoti teorija, fokusuojant pagrindinį dėmesį praktinio taikymo aspektams - tiek klaidoms, tiek ir gerajai patirčiai siekiant sukurti ir užtvirtinti tinkamus įgūdžius bei įpročius.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Informacija ruošiama

Scroll to top