Open post

AML rizikų vertinimai

AML rizikų vertinimai

Informacija ruošiama...


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties vertinimai pagal ISO3100:2018

Mes įvertinsime, ar organizacijoje įdiegta rizikų valdymo sistema pilnai atitinka ISO3100:2018 standarto reikalavimus, ar veikia ir yra efektyvus visi ją sudarantys procesai. Atitikties vertinimo metu mes išduosime atitikties pažymėjimą, kuris pagrįs nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl rizikų valdymo sistemos atitikties ISO3100:2018 standarto reikalavimams.

Open post

Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST ISO/IEC 27001:2013

Kontrolinio audito metu mes įvertiname, ar informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) diegimo metu atliktos visos privalomos veiklos ir ar ISVS pilnai atitinka standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus. Tokiu būdu kontrolinis auditas leidžia pasitikrinti ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui ir esant neatitiktims jas  ištaisyti nepatiriant papildomų finansinių sąnaudų.

Open post

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010

Atliekame fizinės saugos (asmenų, turto ir kitų vertybių) rizikos vertinimus pagal standarto ISO 31000:2018 ir ISO27010:2012 reikalavimus. Parengiame rizikų registrus ir rizikų valdymo priemonių planus.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Korupcijos | Kyšininkavimo | Sukčiavimo rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Korupcijos rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Organizacijoje korupcijos rizikos vertinimo ir valdymo procesas turi vykti nuolat ir nenutrūkstamai. Korupcijos rizikos vertinimo tikslas – sudaryti organizacijai sąlygas sukurti tvirtą savo antikorupcinės vadybos sistemos ar aplinkos pagrindą.

Šio metodo taikymas yra universalus – tinka tiek visai organizacijai arba vienai ar kelioms pasirinktoms organizacijos vykdomoms veiklos sritims (pirkimai, viešieji pirkimai, pardavimai, gamyba ir t.t.).

Korupcijos rizikų vertinimų naudos

  • Laiku nustatytos korupcijos rizikos ir joms valdyti parinkti tinkamos priemonės;
  • Parengtas korupcijos rizikos registras;
  • Suformuota korupcijos rizikų matrica bei sukurtas individualus korupcijos rizikų valdymo priemonių planas.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


 

Scroll to top