Open post

Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Organizacijos gali pačios savo turimais resursais diegtis ir siekti sertifikuotis įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą (AVS). Kadangi AVS, kaip ir kitos vadybos sistemos nuo įdiegimo pradžios yra „gyvas, kintantis organizmas“, jos adekvatumas ir rezultatyvumas turėtų būti vertinamas nuolat ir reguliariai, taikant įvairius metodus, taip pat esant poreikiui AVS turi būti keičiama ir tobulinama. Tiek tobulinant sistemą, tiek planuojant siekti sertifikato rekomenduotina mūsų kompetentinga patyrusių AVS ekspertų konsultacinė pagalba pagal LST/ISO 37001:2017.
Prieš atliekant sertifikavimą, suteiksime konsultacijas, kartu su Jūsų komanda įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 37001 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog AVS reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinių priemonių įgyvendinimui. Atlikus interaktyvų vertinimą ir konsultacijas, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta kokia apimtimi ir ar pakankamai atlikti AVS diegimo darbai lyginant su ISO 37001 reikalavimais.

Konsultacinė pagalbos sertifikuojant AVS naudos:

 • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos savarankiškai įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
 • Atliktas įvertinimas kartu su Jūsų atsakingais už AVS diegimą asmeninis ar organizacijoje sistematizuoti korupcijos rizikai valdyti būtini procesai, priemonės, struktūra ir atsakomybės;
 • Atliktas įvertinimas kartu su Jūsų atsakingais už AVS diegimą asmeninis ar tinkamai įgyvendintos organizacijoje priemonės korupcijos rizikai valdyti ir/ar jos pasekmėms mažinti kartus su procesais kurie leidžia nuolat stebėti pokyčius ir progresą bei tobulinti sistemą.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Įsidiegus sistemą visada reikia pasitikrinti ar darbai atlikti tinkamai laikantis standartų nurodymų. Kontrolinis auditas pagal LST/ISO 37001:2017 standarto reikalavimus leidžia išvengti papildomų sąnaudų, pasitikrinant ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui bei laiku ištaisyti neatitiktis. Tuomet Jūs turite tvirtą pagrindą tikėtis, jog sertifikavimo procesas bus sėkmingas ir „garantuotas“.
Prieš atliekant sertifikavimą, rekomenduojame kontrolinio audito paslaugą, kurios metu įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 37001 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos: tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog sistemų įdiegimas reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinių ar atitikties užtikrinimo priemonių įgyvendinimui. Atlikus auditą, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta ar pakankamai atlikti diegimo darbai lyginant su standartų reikalavimais.

Kontrolinių auditų naudos:

 • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
 • Ataskaitoje nurodomos ir rastos neatitiktys, jei tokių būtų;
 • Klientui pageidaujant gali būti išduotas pažymėjimas nurodantis įdiegtos sistemos apimtis ir jų atitikimą standartų reikalavimams.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Antikorupcinių vadybos sistemų pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 diegimas ir palaikymas

Antikorupcinių vadybos sistemų pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 diegimas ir palaikymas

Antikorupcinė vadybos sistema (AVS), jVS), jos veikimas organizacijoje, turi tikslą užtikrinti korupcijos apraiškų prevenciją, jų indentifikavimą ir atsakomųjų priemonių bei sistemos tobulinimo procesų įgyvendinimą.
Mes įdiegsime mažoms, vidutinio dydžio ar didelėms organizacijoms, veikiančioms tiek privačiame, tiek valstybiniame ar nevyriausybiniame sektoriuose AVS pagal LST/ISO37001:2017 standarto reikalavimus.
ISO 37001:2016 – tai tarptautinis standartas, kuriuo pagrįsta antikorupcinės vadybos sistema bei jos veikimas organizacijoje. Šis, naujas tarptautinis standartas, adaptuotas Lietuvoje 2017 m. rugpjūčio 31 d.. Lietuvos standartizacijos departamentas, parengė redakciją lietuvių kalba - Lietuvos standartas LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.“

Antikorupcinės vadybos sistemos naudos organizacijai:

 • Sujungs ir sistematizuos organizacijoje korupcijos rizikai valdyti būtinus procesus, priemones, struktūrą ir atsakomybes;
 • Leis pasirinkti ir tinkamai įgyvendinti organizacijoje priemones korupcijos rizikai valdyti ir/ar jos pasekmėms mažinti bei padės nuolat stebėti pokyčius ir progresą bei tobulinti sistemą;
 • Garantuos veiklos partnerių, trečiųjų šalių, kontroliuojančių įstaigų ir visuomenės pasitikėjimą;
 • Leis nuolat/pastoviai ir nenutrūkstamai nustatyti ir vertinti organizacijos veiklos ir valdymo procesus, kuriuose yra didžiausia korupcijos rizika;
 • Sustiprins organizacijos įvaizdį bei reputaciją, ypač veikiant tarptautinėje erdvėje;
 • Užtikrins atitiktį pažangiausiems pasauliniams organizacijų veiklos skaidrumo standartams.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017

Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017

Organizacijos gali pačios savo turimais resursais diegtis ir siekti sertifikuotis įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą (AVS). Kadangi AVS, kaip ir kitos vadybos sistemos nuo įdiegimo pradžios yra „gyvas, kintantis organizmas“, jos adekvatumas ir rezultatyvumas turėtų būti vertinamas nuolat ir reguliariai, taikant įvairius metodus, taip pat esant poreikiui AVS turi būti keičiama ir tobulinama. Tiek tobulinant sistemą, tiek planuojant siekti sertifikato rekomenduotina mūsų kompetentinga patyrusių AVS ekspertų konsultacinė pagalba pagal LST/ISO 37001:2017.

Prieš atliekant sertifikavimą, suteiksime konsultacijas, kartu su Jūsų komanda įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 37001 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog AVS reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinių priemonių įgyvendinimui. Atlikus interaktyvų vertinimą ir konsultacijas, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta kokia apimtimi ir ar pakankamai atlikti AVS diegimo darbai lyginant su ISO 37001 reikalavimais.

Konsultacinė pagalbos sertifikuojant AVS naudos

 • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos savarankiškai įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
 • Atliktas įvertinimas kartu su Jūsų atsakingais už AVS diegimą asmeninis ar organizacijoje sistematizuoti korupcijos rizikai valdyti būtini procesai, priemonės, struktūra ir atsakomybės;
 • Atliktas įvertinimas kartu su Jūsų atsakingais už AVS diegimą asmeninis ar tinkamai įgyvendintos organizacijoje priemonės korupcijos rizikai valdyti ir/ar jos pasekmėms mažinti kartus su procesais kurie leidžia nuolat stebėti pokyčius ir progresą bei tobulinti sistemą.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


 

DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Informacija ruošiama

Open post

Antikorupcinių vadybos sistemų pagal LST/ISO 37001:2017 diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Antikorupcinių vadybos sistemų pagal LST/ISO 37001:2017 diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Antikorupcinė vadybos sistema (AVS), jos veikimas organizacijoje, turi tikslą užtikrinti korupcijos apraiškų prevenciją, jų indentifikavimą ir atsakomųjų priemonių bei sistemos tobulinimo procesų įgyvendinimą.

Mes įdiegsime mažoms, vidutinio dydžio ar didelėms organizacijoms, veikiančioms tiek privačiame, tiek valstybiniame ar nevyriausybiniame sektoriuose AVS pagal LST/ISO37001:2017 standarto reikalavimus.

ISO 37001:2016 – tai tarptautinis standartas, kuriuo pagrįsta antikorupcinės vadybos sistema bei jos veikimas organizacijoje. Šis, naujas tarptautinis standartas, adaptuotas Lietuvoje 2017 m. rugpjūčio 31 d.. Lietuvos standartizacijos departamentas, parengė redakciją lietuvių kalba - Lietuvos standartas LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.“

 

Antikorupcinės vadybos sistemos naudos organizacijai

 • Sujungs ir sistematizuos organizacijoje korupcijos rizikai valdyti būtinus procesus, priemones, struktūrą ir atsakomybes;
 • Leis pasirinkti ir tinkamai įgyvendinti organizacijoje priemones korupcijos rizikai valdyti ir/ar jos pasekmėms mažinti bei padės nuolat stebėti pokyčius ir progresą bei tobulinti sistemą;
 • Garantuos veiklos partnerių, trečiųjų šalių, kontroliuojančių įstaigų ir visuomenės pasitikėjimą;
 • Leis nuolat/pastoviai ir nenutrūkstamai nustatyti ir vertinti organizacijos veiklos ir valdymo procesus, kuriuose yra didžiausia korupcijos rizika;
 • Sustiprins organizacijos įvaizdį bei reputaciją, ypač veikiant tarptautinėje erdvėje;
 • Užtikrins atitiktį pažangiausiems pasauliniams organizacijų veiklos skaidrumo standartams.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


 

Scroll to top