Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Organizacijos gali pačios savo turimais resursais diegtis ir siekti sertifikuotis įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą (AVS). Kadangi AVS, kaip ir kitos vadybos sistemos nuo įdiegimo pradžios yra „gyvas, kintantis organizmas“, jos adekvatumas ir rezultatyvumas turėtų būti vertinamas nuolat ir reguliariai, taikant įvairius metodus, taip pat esant poreikiui AVS turi būti keičiama ir tobulinama. Tiek tobulinant sistemą, tiek planuojant siekti sertifikato rekomenduotina mūsų kompetentinga patyrusių AVS ekspertų konsultacinė pagalba pagal LST/ISO 37001:2017.
Prieš atliekant sertifikavimą, suteiksime konsultacijas, kartu su Jūsų komanda įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 37001 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog AVS reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinių priemonių įgyvendinimui. Atlikus interaktyvų vertinimą ir konsultacijas, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta kokia apimtimi ir ar pakankamai atlikti AVS diegimo darbai lyginant su ISO 37001 reikalavimais.

Konsultacinė pagalbos sertifikuojant AVS naudos:

  • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos savarankiškai įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
  • Atliktas įvertinimas kartu su Jūsų atsakingais už AVS diegimą asmeninis ar organizacijoje sistematizuoti korupcijos rizikai valdyti būtini procesai, priemonės, struktūra ir atsakomybės;
  • Atliktas įvertinimas kartu su Jūsų atsakingais už AVS diegimą asmeninis ar tinkamai įgyvendintos organizacijoje priemonės korupcijos rizikai valdyti ir/ar jos pasekmėms mažinti kartus su procesais kurie leidžia nuolat stebėti pokyčius ir progresą bei tobulinti sistemą.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top