Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Įsidiegus sistemą visada reikia pasitikrinti ar darbai atlikti tinkamai laikantis standartų nurodymų. Kontrolinis auditas pagal LST/ISO 37001:2017 standarto reikalavimus leidžia išvengti papildomų sąnaudų, pasitikrinant ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui bei laiku ištaisyti neatitiktis. Tuomet Jūs turite tvirtą pagrindą tikėtis, jog sertifikavimo procesas bus sėkmingas ir „garantuotas“.
Prieš atliekant sertifikavimą, rekomenduojame kontrolinio audito paslaugą, kurios metu įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 37001 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos: tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog sistemų įdiegimas reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinių ar atitikties užtikrinimo priemonių įgyvendinimui. Atlikus auditą, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta ar pakankamai atlikti diegimo darbai lyginant su standartų reikalavimais.

Kontrolinių auditų naudos:

  • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
  • Ataskaitoje nurodomos ir rastos neatitiktys, jei tokių būtų;
  • Klientui pageidaujant gali būti išduotas pažymėjimas nurodantis įdiegtos sistemos apimtis ir jų atitikimą standartų reikalavimams.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top