Open post

Mokymai Informacijos saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 srityje

Mokymai Informacijos saugumo valdymo sistemos pagal LST ISO/IEC 27001:2013 srityje

Apmokysime Jūsų organizacijos darbuotojus, kaip Informacijos saugumo valdymo sistemos (ISS) pagalba užtikrinti informacijos saugumą ir asmens duomenų apsaugą. Suteiksime žinių apie organizacijoje įdiegtą informacijos saugumo valdymo sistemą, ją sudarančius procesus ir svarbiausias veiklas, jų atlikimo terminus ir atsakomybes.

Mokymų turinys

  • Pagrindiniai ISS tikslais;
  • Informacijos saugos politika ir jos įgyvendinimas;
  • Darbuotojų ir organizacijos patiriamo informacijos saugos rizikos;
  • Su darbuotojų pareigomis susiję informacijos saugos sistemos aspektai, suteikiantys galimybę darbuotojams saugiai keistis informacija ir ją apdoroti;
  • Būtini prevenciniai ir pranešimo veiksmai, kurių darbuotojai turi imtis dėl bet kokio galimo informacijos saugumo incidento;
  • Informacijos saugos valdymo sistemos priemonių taikymo ir veikimo efektyvumo matavimas ir pastovaus sistemos tobulinimo užtikrinimas.

Mokymų nauda:

Darbuotojai įgis žinias apie Informacijos saugumo valdymo sistema (ISS) įdiegtą organizacijoje ir supras savo vaidmenį organizacijoje įdiegtos ISS veiklose ir gebės tinkamai priimti atsakomybę susijusią su sistemos funkcionavimo palaikymu.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Informacijos sauga ir kibernetinis saugumas

Informacijos sauga ir kibernetinis saugumas

Informacija yra didžiausias bet kokios organizacijos turtas. Todėl organizacija turi pasirūpinti darbuotojams suteikti būtinas žinias kaip tinkamai valdyti informaciją ir užtikrinti jos saugumą tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

Kibernetiniai incidentai dažniausiai kyla vartotojui turint nepakankamai žinių ir esant žemam sąmoningumo lygiui, kai tiesiog nėra laikomasi net paprasčiausių kertinių kibernetinio saugumo higienos reikalavimų.

Siekiant valdyti informacijos saugą organizacijoje nepakanka susitelkti ir apsiriboti techninėmis priemonėmis. Svarbu suvokti kertinius aspektus apimančius informacijos saugos vadybą, t.y. koks jos turinys, paskirtis, procesai ir informacijos ištekliai, su tuos susijusios rizikos ir pažeidžiamumo galimybės bei kritinių situacijų suvaldymas siekiant minimizuoti galimą žalą. Mokymų metu susipažįstam su informacijos saugos standarto ISO 27000 šeima ir galimybėmis bei aptariamos tarptautinių praktikų CISM ir CISA naudos.

Mokymų nauda:

Darbuotojai papildys žinias ir suformuos gebėjimus informacijos saugumo srityje, supras kokie yra galimi pavojai ir rizikos ir jų valdymo galimybės, kokie galimi sisteminiai informacijos saugos vadybos sprendimai, jų naudos ir įgyvendinimo galimybės. Tokiu būdu darbuotojai galės saugiau veikti internetinėje erdvėje, tuo pačiu sumažės kibernetinių incidentų tikimybė, kas leis organizacijai išvengti galimų veiklos sutrikimų ir nuostolių.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top