Open post

Specializuoti antikorupciniai mokymai viešųjų pirkimų, įdarbinimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityje

Specializuoti antikorupciniai mokymai viešųjų pirkimų, įdarbinimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityje

Įvairiuose sektoriuose (sveikatos apsaugos ir įdarbinimo, ūkio priežiūros, ES lėšų skirstymo ar statybų ir kituose), veikiančių organizacijų darbuotojams suteiksime žinių ir suformuosime praktinius įgūdžius kaip atpažinti korupciją ir kaip tinkamai veikti jai pasireiškus darbinėse situacijose.

Mokymų tikslas – padėti darbuotojams suprasti korupcijos sąvoką, jos kilmę, rūšis, pasekmes, svarbiausias prevencines korupcijos priemones, įstatymus numatančius teisinę atsakomybę už korupcines veiklas.

Mokymų turinys:

 • Korupcijos reiškinys ir socialinės prielaidos korupcijai Lietuvoje;
 • Korupcijos žala žmogui, visuomenei ir valstybei;
 • Korupcijos prevencijos sistema ir teisinis reglamentavimas;
 • Kovos su korupcija kryptys ir jų efektyvumas;
 • Antikorupcinės politikos formavimas, įgyvendinimas, specialiosios priemonės.

Mokymų nauda:

Darbuotojai įgis žinias apie dažniausiais korupcijos apraiškas įstaigose ir biudžetinėse organizacijose, susipažins su pagrindiniais korupcijos prevencijos tikslais, uždaviniais ir teisiniu reglamentavimu. Sužinos apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klaidas ir patirtis, praktinius aspektus.  Taip pat pagilins žinias apie metodinius reikalavimus korupcijos prevencijos programai, priemonių planams parengti ir jų efektyviam veikimui užtikrinti (dažniausios klaidos ir geriausias patirtis, įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmai).


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Specializuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo mokymai

Specializuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo mokymai

Korupcijos prevencijos, interesų valdymo ir atitikties pareigūnus ar vadovus apmokysime kaip praktiškai sukurti antikorupcinę programą, įgyvendinti teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymus ir korupcijos rizikos vertinimus bei kaip tinkamai valdyti darbuotojų interesus.

Mokymų turinys:

 • Korupcijos prevencijos poreikis ir prievolės viešojo sektoriaus organizacijose, galimybės ir pokyčiai
 • Nacionalinės antikorupcinės programos turinys, svarba ir rengiamų programų ir planų sąsaja su instituciniais strateginiais planais
 • Kovos su korupcija kryptys ir jų efektyvumas, praktika, tendencijos, būtinos naujovės, svarbiausi teisiniai aspektai
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo svarba, tikslai, uždaviniai, teisinis reglamentavimas;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klaidos ir patirtis, praktiniai aspektai;
 • Keliami metodiniai reikalavimai korupcijos prevencijos programai, priemonių planams, jų efektyvumo numatymas, dažniausios klaidos ir geriausias patirtis, įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmai;
 • teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas,
 • tinkamas darbuotojų interesų konfliktų valdymas, etikos normų laikymosi užtikrinimas, interesų deklaravimo praktika ir dažniausios klaidos.

Mokymų nauda:

Darbuotojai įgis žinias apie tinkamą pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių parengimą ir praktinį pritaikymą bei įgyvendinimą organizacijoje. Koncentruotai pateikta būtina žinoti teorija, fokusuojant pagrindinį dėmesį praktinio taikymo aspektams - tiek klaidoms, tiek ir gerajai patirčiai siekiant sukurti ir užtvirtinti tinkamus įgūdžius bei įpročius.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Mokymai Antikorupcinės vadybos sistemos pagal LST/ISO 37001:2017 palaikymo srityje

Mokymai Antikorupcinės vadybos sistemos pagal LST/ISO 37001:2017 palaikymo srityje

Organizacijos vadovams ir darbuotojams suteiksime žinių apie organizacijoje įdiegtą Antikorupcinę vadybos sistemą, ją sudarančius procesus ir svarbiausias veiklas, jų atlikimo terminus ir atsakomybes.

Mokymų tikslas – organizacijos vadovus ir darbuotojus supažindinti su antikorupcine vadybos sistema (AVS), jos struktūra ir AVS procesų įgyvendinimu įmonėje.

Mokymų turinys:

 • darbuotojų ir organizacijos patiriamo korupcijos rizikos;
 • antikorupcinė politika ir jos įgyvendinimas;
 • su darbuotojų pareigomis susiję antikorupcinės vadybos sistemos aspektai;
 • būtini prevenciniai ir pranešimo veiksmai, kurių darbuotojai turi imtis dėl bet kokios korupcijos rizikos arba įtariamos korupcinės veikos organizacijoje.

Mokymų nauda:

Darbuotojai įgis žinias apie antikorupcinę vadybos sistemą įdiegtą organizacijoje ir supras savo vaidmenį organizacijoje įdiegtos AVS veiklose ir gebės tinkamai priimti atsakomybę susijusią su sistemos funkcionavimo palaikymu.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top