Open post

Kontroliniai auditai pagal ISO 19600:2014

Kontroliniai auditai pagal ISO 19600:2014

Įsidiegus sistemą visada reikia pasitikrinti ar darbai atlikti tinkamai laikantis standartų nurodymų. Kontrolinis auditas pagal ISO19600:2014 standartų reikalavimus leidžia išvengti papildomų sąnaudų bei suteikia galimybę pasitikrinti ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui bei laiku ištaisyti neatitiktis.
Rekomenduojame kontrolinio audito paslaugą, kurios metu įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 19600 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog sistemų įdiegimas reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinių ar atitikties užtikrinimo priemonių įgyvendinimui. Atlikus auditą, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta ar pakankamai atlikti diegimo darbai lyginant su standartų reikalavimais.

Kontrolinių auditų naudos:

  • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos įdiegtos atitikties vadybos sistemos apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 19 600 reikalavimus;
  • Ataskaitoje nurodomos ir rastos neatitiktys, jei tokių būtų.
  • Klientui pageidaujant gali būti išduotas pažymėjimas nurodantis įdiegtos sistemos apimtis ir jų atitikimą standartų reikalavimams.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties pažymėjimų pagal ISO 19600:2014 išdavimas

Atitikties pažymėjimų pagal ISO 19600:2014 išdavimas

Atlikę Jūsų organizacijos atitikties vertinimą išduosime pažymėjimą, liudijantį, kad Jūsų organizacijoje įdiegta antikorupcinės (ar kitos pasirinktos srities) atitikties vadybos sistema pilnai atitinka ISO 19600:2014 reikalavimus.
Atliekant audito paslaugą, įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 19600 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog sistemos įdiegimas reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinės (ar kitos pasirinktos srities) atitikties užtikrinimo priemonių įgyvendinimui. Atlikus auditą, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta ar pakankamai atlikti diegimo darbai lyginant su standartų reikalavimais

Atlikto audito nauda:

  • Išduotas pažymėjimas nurodantis įdiegtos sistemos apimtis ir jų atitikimą standartų reikalavimams.
  • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
  • Ataskaitoje nurodomos ir rastos neatitiktys, jei tokių būtų.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Atitikties vadybos sistemų pagal ISO 19600:2014 diegimas ir palaikymas

Atitikties vadybos sistemų pagal ISO 19600:2014 diegimas ir palaikymas

Standarto ISO 19600:2014 esminiai principai – efektyvi valdysena, proporcingumas, skaidrumas ir tvarumas. Atitikties valdymo sistemos leidžia organizacijai siekti efektyvaus prisiimtų susitarimų laikymosi, užtikrinant išorinių ir vidinių organizacijos teisės aktų, taisyklių, tvarkų, procedūrų ar kitokių pačios organizacijos sukurtų ir vidiniais dokumentuotais sprendimais įteisintų praktikų privalomą atitikimą.

ISO 19600:2014 – tai tarptautinis ISO organizacijos sukurtas standartas, kuriuo pagrįsta atitikties vadybos sistema pasirinktai sričiai efektyviai valdyti organizacijoje.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top