Atitikties pažymėjimų pagal ISO 19600:2014 išdavimas

Atlikę Jūsų organizacijos atitikties vertinimą išduosime pažymėjimą, liudijantį, kad Jūsų organizacijoje įdiegta antikorupcinės (ar kitos pasirinktos srities) atitikties vadybos sistema pilnai atitinka ISO 19600:2014 reikalavimus.
Atliekant audito paslaugą, įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 19600 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos tvarkos, numatytos pareigybės ir atsakomybės. Ar yra tinkamai suformuotos kontrolės priemonės, numatyti rodikliai ir atlikti mokymai reikiama apimtimi. Reikia pabrėžti, jog sistemos įdiegimas reikalauja skirtingų organizacijos padalinių įsitraukimo ir bendradarbiavimo antikorupcinės (ar kitos pasirinktos srities) atitikties užtikrinimo priemonių įgyvendinimui. Atlikus auditą, bus suformuota ataskaita, kurioje bus įvardinta ar pakankamai atlikti diegimo darbai lyginant su standartų reikalavimais

Atlikto audito nauda:

  • Išduotas pažymėjimas nurodantis įdiegtos sistemos apimtis ir jų atitikimą standartų reikalavimams.
  • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos įdiegtos AVS apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 reikalavimus;
  • Ataskaitoje nurodomos ir rastos neatitiktys, jei tokių būtų.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top