Open post

Fizinės ir techninės apsaugos auditai pagal ISO 27001 ir kitus saugumo standartus

Fizinės ir techninės apsaugos auditai pagal ISO 27001 ir kitus saugumo standartus

Vertiname organizacijos fizinės ir techninės apsaugos užtikrinimo lygį, apsaugos organizavimo ir įgyvendinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pasaulinei geriausiai praktikai (LST ISO/IEC 27001:2013 ir kitai), rengiame rekomendacijas dėl fizinės ir techninės apsaugos lygio efektyvinimo ir apsaugos organizavimo optimizavimo.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Rizikų valdymo auditai pagal ISO 31000:2018

Rizikų valdymo auditai pagal ISO 31000:2018

Atliekame esamų rizikos valdymo procesų įvertinimą pagal ISO 31000:2018 standarto reikalavimus, organizacijos rizikų valdymo brandos įvertinimą,  nustatome rizikų valdymo procesų pakankamumą ir efektyvumą, teikiame rekomendacijas dėl rizikų valdymo proceso efektyvinimo.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Saugumo valdymo auditai pagal NATO saugumo standartus

Saugumo valdymo auditai pagal NATO saugumo standartus

Saugumo rizikų kontekste pagal NATO saugumo standartų reikalavimus atliekame organizacijos saugumo valdymo brandos įvertinimą,  nustatome saugumo valdymo procesų pakankamumą ir efektyvumą, teikiame rekomendacijas dėl saugumo valdymo ir jų procesų efektyvinimo.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Korupcijos rizikos valdymo auditai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Korupcijos rizikos valdymo auditai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Mes įvertinsime Jūsų organizacijos esamos korupcijos rizikos valdymo sistemos pakankamumą pagal ISO31000 ir ISO37001 standartų reikalavimus, įdiegsime būtinus korupcijos rizikos valdymo procesus, patobulinsime jų efektyvumą, siekiant tinkamai valdyti organizacijos korupcijos rizikas.

 

Korupcijos rizikos valdymo auditų naudos

  • Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos korupcijos rizikos valdymo apimtys ir jų pakankamumas vertinant pagal ISO 37001 ir ISO 31000 reikalavimus;
  • Nurodomos rastos neatitiktys vertinant pagal ISO 37001 ir ISO 31000 reikalavimus;
  • Parengtos gairės ir galimas KRV procesų diegimo ar tobulinimo planas pagal rastų neatitikčių sąrašą.

Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


 

DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Informacija ruošiama

Scroll to top