Open post

Teisės aktų ir jų projektų antikorupciniai vertinimai

Teisės aktų ir jų projektų antikorupciniai vertinimai

Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis KPĮ 8 straipsnio nuostatomis bei  teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytai

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytai

Turint tikslą nustatyti bei pašalinti, t.y. valdyti  - korupcijos rizikos veiksnius, tam tikru periodiškumu, kiekvienais metais turi būti atliekama KPTN ir STT teikiama motyvuota išvada dėl įvertintų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.
Patyrusių konsultantų komanda teikia, tiek konsultacijas KPTN klausimais, tiek Jūsų užsakymu galime atlikti KPTN pagal pasirinktas vertinti sritis. Turime pratiškai įgyvendintų projektų patirties.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Korupcijos prevencijos tvarkų ir metodikų rengimas ir tobulinimas

Korupcijos prevencijos tvarkų ir metodikų rengimas ir tobulinimas

Įgyvendinant parengtas kovos su korupcija programas valstybės ar savivaldybių įstaigose - konsultuojame ir padedame parengti veiksmingas ir išsamias korupcijos prevencijos tvarkas, metodikas.
Taip pat esant poreikiui peržiūrime, atnaujiname ir pateikiame rekomendacijas kaip tobulinti, papildyti ar pakeisti esamas tvarkas, efektyvesniam veikimui užtikrinti.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Korupcijos prevencijos programų ir priemonių planų rengimas ir efektyvinimas

Korupcijos prevencijos programų ir priemonių planų rengimas ir efektyvinimas

Korupcijos prevencijos įstatyme yra apibrėžta, kad Institucines kovos su korupcija programas rengia ir įgyvendina valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą. Šios programos rengiamos ir pačių institucijų iniciatyva, siekiant institucijoje pagerinti kovą su korupcija.
Patyrusių konsultantų komanda teikia, konsultacijas kaip tinkamai sukurti korupcijos prevencijos programas, priemonių planus, programų įgyvendinimo aprašus.

Pagal Jūsų organizacijos poreikius galime sukurti ar patobulinti esamas korupcijos prevencijos programas, priemonių planus, programų įgyvendinimo aprašus. Turime pratiškai įgyvendintų projektų patirties.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top