Open post

Įvadiniai ir bendrieji mokymai profesinės etikos ir interesų konfliktų valdymo srityje

Įvadiniai ir bendrieji mokymai profesinės etikos ir interesų konfliktų valdymo srityje

Naujai priimti darbuotojai turi įgyti pirminių žinių apie profesinę etiką ir interesų konfliktų valdymą, kad galėtų tinkamai adaptuotis prie organizacijos kultūros ir keliamų etikos standartų bei žinotų, kaip tinkamai pasielgti etiškai ir esant interesų konflikto situacijai.

Mokymų tikslas - padėti darbuotojams suprasti, koks yra tinkamas tarnautojo (ar jam prilyginto asmens) elgesys, kokios yra pagrindinės etiško elgesio normos, pasaulio valstybės tarnybos patirtis valdant interesų konfliktus, etikos ir elgesio kodeksų pagrindiniai akcentai.

Mokymų turinys:

  • tarnybinės etikos samprata ir turinys, pažeidimų pasireiškimo formos;
  • etikos ir elgesio kodeksai;
  • viešųjų ir privačių interesų derinimas, svetingumas, dovanos, privačių interesų deklaravimas;
  • viešų ir privačių interesų sprendimo būdai, atstovavimo apribojimai, apribojimai pabaigus tarnybą/darbą.

Mokymų nauda:

Darbuotojai papildys žinias ir suformuos gebėjimus tinkami deklaruoti ar atnaujinti deklaraciją, žinos kada ir kaip tinkamai nusišalinti, tinkamai atstovauti, priimti dovanas, vaišingumo ribas.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Įvadiniai ir bendrieji mokymai korupcijos prevencijos srityje

Įvadiniai ir bendrieji mokymai korupcijos prevencijos srityje

Naujai priimti darbuotojai turi įgyti pirminių žinių apie korupciją ir jos prevenciją, kad galėtų tinkamai adaptuotis prie organizacijos kultūros ir jos keliamų skaidrumo standartų.

Mokymų tikslas - padėti darbuotojams suprasti korupcijos sąvoką, jos kilmę, rūšis, pasekmes, svarbiausias prevencines korupcijos priemones, įstatymus numatančius teisinę atsakomybę už korupcines veiklas.

Mokymų turinys:

  • Korupcijos reiškinys ir jos gyvavimo situacija Lietuvoje ir pasaulyje
  • Korupcijos prevencijos poreikis ir prievolės organizacijose
  • Korupcijos prevencijos sistema
  • Korupcijos prevencijos teisinis reglamentavimas
  • Kovos su korupcija kryptys ir jų efektyvumas

Mokymų nauda:

Darbuotojai papildys žinias ir suformuos gebėjimus tinkamai elgtis kai siūlomas kyšis, žinos taikytinas korupcijos prevencijos priemones, supras korupcijos reiškinio esmę, galimas pasireiškimo formas, korupcijos prevencijos uždavinius.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top