Informacijos saugumo valdymo sistemų pagal LST ISO/IEC27001:2013 diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Sukursime ir Jūsų organizacijoje įdiegsime informacijos saugumo, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo valdymo procesus, nustatysime funkcinę ir atsakomybių struktūrą, atliksime rizikų vertinimą, siekiant tinkamai pasirengti standarto LST ISO/IEC 27001:2013, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams bei tinkamai apsaugoti organizacijos komercinę ir kitą informaciją, klientų, tiekėjų, darbuotojų ir kitų asmenų asmens duomenis.

Scroll to top