Atitikties pažymėjimų pagal ISO19600:2014 išdavimas

Atlikę Jūsų organizacijos atitikties vertinimą išduosime pažymėjimą, liudijantį, kad Jūsų organizacijoje įdiegta Antikorupcinė vadybos sistema pilnai atitinka LST/ISO 37001:2017 reikalavimus arba Jūsų organizacijoje įdiegta Atitikties vadybos sistema pilnai atitinka ISO 19600:2014 reikalavimus.

Scroll to top